kultúra a históriaPoprad

Vstup do galérie


TATRANSKÁ GALÉRIA

"Tatranská galéria je regionálnou zberateľskou, vedecko-vzdelávacou inštitúciou v oblasti galerijnej činnosti. Základným poslaním galérie je na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne spracovať a verejnosti prezentovať diela všetkých disciplín výtvarného umenia domáceho a zahraničného pôvodu jednotlivých historických období a súčasnosti s osobitým zameraním na územie tatranského a podtatranského regiónu v okresoch PP, KK, SL, LE. V Elektrárni je od roku 2017 stála expozícia Odkryté hodnoty app. Vo Vile Flóre je od 13.1.2016 stála expozícia Tatry v umení. "

Hviezdoslavova 341/12
05801 Poprad
Tel: +421 52 7721 968
Email: tatragaleria@tatragaleria.sk
Web: http://www.tatragaleria.sk/