ostatné službyTatranská Lomnica

Vstup do botanickej záhrady


Podmienky k zľave

Frekvenčné čerpanie 1x za pobyt.

Expozícia tatranskej prírody

Expozície tatranskej prírody má kultúrno – výchovné poslanie. Prvoradým cieľom je poznávanie tatranskej prírody ako aj záchrana a zachovanie vzácnych a ohrozených druhov tatranskej flóry, ich ochrana a výchova k aktívnemu vzťahu k tatranskej prírode. Slúži na relax, prináša možnosť poznávať a pozorovať 330 druhov tatranských rastlín a stromov osídľujúcich rôzne biotopy, niektoré si môže kúpiť v podobe sadeníc alebo semien.

Tatranská Lomnica 66
059 60 Vysoké Tatry
Tel: 421903987529
Email: Jana.CERNICKA@LESYTANAP.SK
Web: http://www.lesytanap.sk/sk/